O portalu

Witaj na Bez Wstydu– wyjątkowej platformie edukacyjnej, na której znajdziesz rzetelne informacje na temat seksualności. Stworzyliśmy dla Ciebie praktyczny przewodnik po najważniejszych zagadnieniach związanych z seksualnością. Ponieważ wiedza oraz terminologia w seksuologii szybko się rozwijają, informacje na stronie są systematycznie aktualizowane. Zestawiamy wiedzę medyczną ze społecznymi trendami równościowymi. Obalamy krzywdzące mity na temat seksualności. Wspieramy zdrowy rozwój psychoseksualny.

Strona skierowana jest do osób dorosłych, rodziców, osób studiujących na kierunkach medycznych, prowadzących zajęcia z edukacji seksualnej, pracujących terapeutycznie lub chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Autorzy

Dr Miłosz Hodun (on/jego)– prezes Fundacji Projekt: Polska i ekspert ds. prawnych Fundacji. Wiceprzewodniczący European Liberal Forum. Autor i redaktor publikacji na temat mowy nienawiści i populizmu. Wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Reykjaviku.

Michał Sawicki (on/jego)– psycholog-seksuolog i terapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Specjalista w zakresie seksuologii, promocji zdrowia i redukcji szkód. Koordynator projektów dot. prewencji chorób przenoszonych drogą płciową i superwizor w organizacjach niosących pomoc psychologiczną osobom w kryzysie.

Michał Tęcza (on/jego)– edukator seksualny i trener antydyskryminacyjny. Ekspert w dziedzinie wsparcia psychologicznego dla mniejszości. Koordynator projektów dot. profilaktyki zdrowia. Autor warsztatów i szkoleń na temat praw osób LGBT+, włączania mniejszości, infekcji przenoszonych drogą płciową, edukacji seksualnej.

Wydawcy

Fundacja na rzecz Wolności im. Friedricha Naumanna ­– została założona w Niemczech w 1958 r. Jej celem jest promocja edukacji politycznej oraz wszechstronne wsparcie działań na rzecz wolności i szacunku dla każdego człowieka. Fundacja jest aktywna w ponad 60 państwach w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Ameryce Środkowej. Za pomocą sieci biur regionalnych wspiera prawa człowieka, praworządność i demokrację. Fundacja realizuje swoje cele, inicjując i wzmacniając transatlantycki i międzynarodowy dialog, w szczególności poprzez organizację konferencji i wizyt studyjnych oraz wydawanie publikacji. Co więcej, Fundacja wspiera lokalne, regionalne i krajowe przedsięwzięcia na rzecz praw mniejszości, demokratycznej kontroli sił bezpieczeństwa i budowy międzynarodowych koalicji na rzecz praw człowieka.

Fundacja Projekt: Polska – została powołana do życia w 2007 r. w celu wsparcia działań na rzecz bardziej nowoczesnej, otwartej i liberalnej Polski. Fundacja jest interdyscyplinarnym think-do tankiem realizującym swoje cele poprzez badania naukowe, projekty społeczne i kampanie edukacyjno-informacyjne. Działa jako płaszczyzna współpracy, łącząc wiedzę i doświadczenie profesjonalistów wywodzących się z różnych środowisk i wierzących w progresywną Polskę w silnej Europie.

Instytut Edukacji Równościowej – to program edukacyjno-badawczy Fundacji Projekt: Polska realizujący działania na rzecz wsparcia edukacji równościowej, edukacji obywatelskiej i edukacji seksualnej. Eksperci Instytutu to psycholodzy, edukatorzy, prawnicy, socjolodzy i politolodzy, którzy promują rzetelną wiedzę na temat edukacji opartej na wiedzy, w szczególności poprzez działalność wydawniczą oraz wsparcie nauczycieli i edukatorów z Polski i Europy Wschodniej.

 

Mail: biuro@projektpolska.pl

Instagram: @projekt_polska

Treści na stronie przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Potwierdź swój wiek.