Publikacje i media

Nagrania rozmów z osobami na co dzień zajmującymi się tematami edukacji seksualnej i edukacji równościowej oraz publikacje „Good Sex Ed” i „RespectEd” stanowią uzupełnienie materiałów zawartych na stronie. W filmach można znaleźć wypowiedzi osób specjalizujących się w promocji praw człowieka, edukacji czy pomocy psychologicznej, a także tych, które doświadczają dyskryminacji ze względu na przynależność do grupy mniejszościowej. Filmy mogą być wykorzystane jako materiały dydaktyczne w pracy z młodzieżą. Publikacje natomiast będą przydatne przede wszystkim dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o szczegółowe informacje pochodzące z innych państw Europy i nie tylko. W tej chwili publikacje dostępne są jedynie w języku angielskim.

Good Sex Ed Okładka

Good Sex Ed

To mini przewodnik po współczesnej edukacji seksualnej w Europie. Pomaga zrozumieć największe jej wyzwania, ich źródła i potencjalne konsekwencje. Wskazuje na najbardziej palące problemy – zaistniałe i potencjalne – w kontekście merytorycznym i geograficznym. Identyfikuje osoby, które mają największy wpływ na jej rozwój. Prezentuje najlepsze i najgorsze praktyki z wielu państw Europy. Pozwala zrozumieć, dlaczego trudno mówić o istnieniu jednej edukacji seksualnej.

redakcja
Miłosz Hodun, Michał Sawicki, Michał Tęcza
tłumaczenie i korekta
Natalia Czekalska
projekt i skład
Marcin Hernas | tessera.org.pl
Respect Ed Okładka

Respect Ed

Kiedy prawa człowieka jako takie są postrzegane jako zagrożenie dla niepodległości i wartości narodowych, zjawiska takie jak antysemityzm, islamofobia i ksenofobia stają się narzędziami politycznymi, a mniejszości stają się wrogami. W takich okolicznościach najważniejszym narzędziem budowania tolerancji i otwartości jest edukacja. Edukacja, która jest dobrem wspólnym dostępnym dla każdego, niezależnie od pochodzenia czy poglądów. Edukacja, która ma moc kształtowania postaw społecznych. Ta publikacja opisuje rolę edukacji w procesie kształtowania pozytywnych postaw w trudnym czasie prawicowego populizmu.

redakcja
Miłosz Hodun, Michał Sawicki, Michał Tęcza
tłumaczenie i korekta
Natalia Czekalska
projekt i skład
Marcin Hernas | tessera.org.pl

Zajawka

Czym jest i dlaczego jest ważna edukacja seksualna.
Video
Asia Łopat, Lude Réno
animacja
Margarita Minkevich

Zajawka

Czym jest i dlaczego jest ważna edukacja seksualna.
Video
Asia Łopat, Lude Réno
animacja
Margarita Minkevich

Edukacja seksualna

Opowiadamy o tym, że edukacja to proces, czym jest inicjacja, czym różni się seks od seksualności… Wyjaśniamy pojęcia takie jak grooming, chemsex, sexting, cyberprzemoc.
Występują
Miłosz Hodun, Małgorzata Iwanek, Anna Kaleta, Maciej Kępka, Michał Sawicki, Michał Tęcza
Video
Asia Łopat, Lude Réno
animacja
Margarita Minkevich

Osoby z niepełnosprawnościami

Opowiadamy o tym, czym jest ableizm i niewidzialność osób z niepełnosprawnościami. Mówimy, jak rzetelna edukacja równościowa pozwala przełamywać stereotypy.
Występują
Żaneta Krysiak, Marta Lorczyk
Video
Asia Łopat, Lude Réno
animacja
Margarita Minkevich

Mniejszości narodowe i etniczne

Opowiadamy, dlaczego kluczowe jest włączanie głosu osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym w proces edukacji. Zwracamy uwagę na to, że warto postrzegać inne kultury nie tylko przez pryzmat folkloru.
Występują
Myroslava Keryk, Małgorzata Waszczuk
Video
Asia Łopat, Lude Réno
animacja
Margarita Minkevich

Osoby LGBT+

Opowiadamy, że jednym z najważniejszych elementów edukacji równościowej jest język równościowy. Wskazujemy na skutki zdrowotne braku edukacji równościowej.
Występują
Michał Sawicki, Michał Tęcza
Video
Asia Łopat, Lude Réno
animacja
Margarita Minkevich

Mniejszości religijne

Opowiadamy o tym, jak edukacja równościowa buduje mosty między ludźmi z różnych kultur i religii. Pokazujemy, dlaczego warto rozmawiać o antysemityzmie, także w kontekście innych form dyskryminacji.
Występują
Elsi Adajew, Anna Zielińska
Video
Asia Łopat, Lude Réno
animacja
Margarita Minkevich

Treści na stronie przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Potwierdź swój wiek.