Nasze rekomendacje

Poniżej przedstawione są dodatkowe wskazówki dotyczące edukacji seksualnej i komunikacji inkluzywnej. Szczególny nacisk położono w nich na wsparcie rodzin, kadry pedagogicznej i przede wszystkim dzieci i młodzieży nieheteronormatywnej.  W tej sekcji można znaleźć także linki do ciekawych publikacji, materiałów online i kontakt do organizacji pozarządowych oferujących wsparcie. Odnosząc się do poprzednich rozdziałów, należy pamiętać, że seksualność jest naturalna, a tożsamości płciowe i seksualne zupełnie zdrowe bez względu na ich rodzaj. Pracując […]

Edukacja równościowa

Różnorodności i inkluzywność Te dwa pojęcia często występują razem. Różnorodność to zauważenie różnice pomiędzy osobami w zakresie między innymi wyglądu, pochodzenia, wyznania, sprawności, tożsamości płciowej czy seksualnej. Różnorodność jest istotnym elementem edukacji seksualnej. Inkluzywność natomiast to termin odnoszący się do uświadomienia sobie faktu istnienia różnorodności i działania w kierunku włączania wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem na wszystkich poziomach życia społecznego. Działania inkluzywne mają na celu zabezpieczyć osoby przed dyskryminacją i wykluczeniem. To wyrównywanie szans z uwzględnieniem indywidualnych […]

Edukacja seksualna

Seksualność, która do okresu dojrzewania nie łączy się z potrzebą seksualną, kształtuje się już w dzieciństwie na podstawie doświadczeń, wzorców wyniesionych ze środowiska, w którym dana osoba się wychowuje, i w nim zaobserwowanych, postaw i wartości otoczenia. Ogromną rolę można przypisać tu zatem placówkom edukacyjnym i wyznaniowym, grupom rówieśniczym, internetowi, rodzinie, osobom sprawującym opiekę i mediom. Kluczowym momentem w rozwoju psychoseksualnym jest okres dzieciństwa, kiedy to kształtują się poczucie własnej wartości i tożsamości, […]

Problemy dotyczące rozwoju i zdrowia seksualnego

Seksualność to jedna z najbardziej wrażliwych sfer naszego funkcjonowania. Po pierwsze dlatego, że często nie mamy na nią większego wpływu. Po drugie dlatego, że jest to aspekt obciążony kulturowo niezdrowymi przekonaniami i niepotrzebnymi emocjami, takimi jak lęk czy wstyd. Około 80% osób uważa seks za istotny element życia. Dlatego niepokojące lub utrudniające funkcjonowanie objawy warto zgłaszać do osób specjalizujących się odpowiednio w ginekologii, urologii, seksuologii, wenerologii lub psychoterapii. Dysfunkcje […]

Fazy rozwoju psychoseksualnego

Granice wiekowe podane przy opisach poszczególnych faz rozwoju są umowne. Każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie. Wczesne dzieciństwo (wiek około 0–4 lat) Dziecko jest istotą seksualną od narodzin, nie znaczy to jednak, że ma potrzeby seksualne, gdyż te pojawiają się dopiero w okresie dojrzewania. Około 2. roku życia zazwyczaj potrafi zaklasyfikować się do określonej płci. Mechanizm ten nazywamy identyfikacją płciową. Około 3. roku życia zwykle […]

Bezpieczeństwo i higiena

Infekcje przenoszone drogą płciową (ang. sexually transmitted infections, STI) Podstawowym zabezpieczeniem przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową jest prezerwatywa, która właściwie przechowywana i odpowiednio użyta w terminie ważności, ma wysoką skuteczność. Im większa liczba osób, z którymi uprawia się seks, tym większe ryzyko zakażenia. Ryzyko infekcji zależy od poziomu bakterii lub wirusów w organizmie osoby zakażonej, ilości płynu zakaźnego (między innymi wydzielina z pochwy, sperma, krew), […]

Seksualność

Seksualność to wielopłaszczyznowy aspekt rozwoju człowieka. Opiera się na biologii i pozostaje pod ciągłym wpływem czynników psychologicznych oraz kontekstu społecznego. Istotami seksualnymi jesteśmy niemal od samego początku. Dzieje się tak z powodu różnicowania płciowego, które zaczyna się w okresie płodowym. Mówiąc więc o seksualności, myślimy nie tylko o seksie, lecz także o wszystkich czynnikach, które na życie seksualne wpływają. Są to bezpieczeństwo, samoświadomość, tożsamość. Nie należy zapominać także o wymiarze społecznym – nawiązywaniu relacji partnerskich czy rozwoju […]